dinsdag 28 oktober 2008

Relaxed computeren


Dirk is pas twee en toch in navolging van ziujn ouyder broere Denneth is hij reeds geheel ingenomen door de computers. Hier gebruikt hij een computer in de ontspanning van zijn zusters kinderwagentje,